DANIŞMANLIK

Sistem Danışmanlığı


Sistem danışmanlığı ve özellikli firmalar bünyesinde oluşturulacak endüstriyel ve tıbbi cihaz test ve kalibrasyon laboratuvarlarının kurulması için destek ve danışmanlık hizmetleri faaliyetlerimiz kapsamındadır.
Danışmanlık hizmetlerimizin özetini aşağıda görebilirsiniz;

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 • ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 17043 Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar

 • ISO 17020 Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar

 • ISO 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı - Tehlikeli Maddelerin Karayolu (ADR), Demiryolu (RID), Denizyolu (IMDG) aracılığı ile taşınmasında kullanılan ambalajların ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam uyumlu imalatın sağlanması