Kurumsal

Her alanda kendini gösteren hızlı değişimin yeniden şekillendirdiği Dünya pazarlarında var olmayı hedefleyen firmaların gelişmeleri takip etmeleri ve kendilerini uyarmaları için, teşkil ettikleri dahili ekiplerin çalışmaları kadar önem taşıyan bir katkı da konularında uzmanlık sahibi profesyonel danışmanlık ve eğitim kuruluşları ile yapılan işbirliğinden sağlanmaktadır. 
 Ülkemizde de özellikle 1985'den sonra mal ve hizmet üreten kuruluşların gündeminde daha fazla yer işgal etmeye başlayan kalite, standardizasyon, belgelendirme, test ve ölçüm güvenirliği gibi kavramlar ve Avrupa Birliği Standardlarına uyum sağlama olgusu; bu konularda faaliyet gösteren mühendislik eğitim yazılım ve danışmanlık kuruluşlarına olan ihtiyacı artırmaktadır.


Bu noktadan hareketle 1999'da kurulmuş olan BEST LTD anılan konularda birikim sağlamış uzman kadrosu ile faaliyet göstermektedir.  
BEST'in hedefi; mal ve hizmet üreten firmalarımızın rekabet gücünü artırmaları için alt yapı ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak, spesifik eğitim ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde teçhizat teminini sağlamak, Avrupa Birliği Direktifleri ve Standardları hakkında güncel bilgileri sunarak Avrupa Birliği tarafından ürünlerden talep edilen işaretleme ve belgelerin temin edilmesini sağlayıcı teknik mühendislik hizmetleri ve danışmanlığı vermektir.


BEST ile yapacağınız işbirliği firmanızın kaliteye ve Dünya Pazarlarına doğru yöneliminde başarının teminatı olacaktır.